Hướng Dẫn Chuyển Khoản

Bước 1: Chuyển khoản tiền học của bạn qua Internet Banking, trực tiếp tại ngân hàng. Chú ý: đừng chuyển qua ATM vì bạn CẦN đủ thông tin này:

  • Chủ TK: NGÔ HỮU ĐỨC
  • Số TK: 100119939999 – Ngân hàng Lienvietpostbank – Chi nhánh: Đông Đô
  • Số TK: 0491000078887 – Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh: Hà Thành
  • CHÚ THÍCH: [Email của bạn] - [Tên] - [Số điện thoại]

** Bắt buộc cần có thú thích bao gồm email của bạn. Nếu bạn chuyển khoản qua Internet Banking mà không gõ được dấu @,
bạn có thể ghi ví dụ: EmailCuaBan gmail com - Ten Cua Ban - SDT
hay: EmailCuaBan icloud com - Ten - SDT

Bước 2: Trong 24-48 giờ, kiểm tra email của bạn. Bạn sẽ nhận được email thông báo chuyển khoản thành công cùng với thông tin đăng nhập vào khóa học.